قوانین و مقررات

1.تمامی ربات ها موظف به رعایت قانون کپی رایت از ربات های ساخته شده با لینتو بات می باشند تنها در صورتی کپی از ربات ها امکان پذیر است که سازنده ربات اجازه کپی را به شخص دهد

2.لینتو بات هیچگونه مسئولیتی در قبال ربات های ساخته شده ندارد لذا هر گونه پرداختی که در ربات ها انجام میشود مالک ربات مسئول آن می باشد

3.ساخت هر گونه ( ربات های پولشویی ، کلاه برداری به سبک اد کردن در گروه ، صرافی های غیرمتمرکز کلاه برداری ، شرطبندی ) ممنوع می باشد و در صورت دیدن ربات و اکانت سازنده ربات مسدود خواهد شد

4.لینتو بات هیچگونه مسئولیت و دخالتی در محتوا های ثبت شده ربات ها ندارد و نخواهد داشت و محتوای ثبت شده مربوط به سازنده ربات می باشد .

5.در صورتی که در درگاه های ربات ها فیشینگ صورت گیرد مسئول آن سازنده ربات بوده لذا درگاهای ثبتی از سمت کاربر ثبت میگردد و هیچ رباتی از درگاه های لینتو بات استفاده نمیکند و نخواهد کرد تا لینتو بات مسئول فیشینگ ها باشد

6.در صورت نقض کردن قانون مقررات لینتو بات بعد از مسدودیت ، هیچگونه بازگشت وجه ای انجام نخواهد

7.مبالغ واریزی در درگاه های لینتو بات تنها در صورتی قابل بازگشت است که سازنده ربات تراکنش بیشتر از یک میلیون تومان در یک روز را داشته باشد امکان پذیر است

8.تیم لینتو بات موظف به احراز هویت شماره شما می باشد چرا که در صورت هرگونه فیشینگ در درگاهای لینتو بات صاحب اکانت و شماره ثبتی مقصر خواهد بود

9.در صورتی که با یک وب اکانت برای شخص های دیگر ربات ساخته شود مسئول ربات های ساخته شده در آن وب اکانت صاحب وب اکانت بوده و ربات های زیرمجموعه تنها در صورتی که کلاه برداری کرده باشند مقصر خواهند بود

10.در صورت اد شدن ربات ها در گروه های کلاه برداری ، فیشینگ جهت مدیریت گروه مسئولیت آن با صاحب ربات می باشد و در صورت گزارش ربات مسدود خواهد شد

11.اطلاعات شخص ثبت شده در لینتو بات تنها در صورتی در اختیار فرد مظنون ( از آن در ربات های ساخته شده با لینتو بات کلاه برداری کرده اند ) قرار خواهد گرفت که فرد مظنون ( کارت ملی ، عکس شناسنامه ) را جهت احراز هویت برای مالک لینتو بات ارسال نمایید

12.در صورت احضار گروه لینتو بات در دادگاه جرایم مجازی ، تنها در صورتی اطلاعات شخص کلاه بردار در اختیار دادگاه قرار خواهد گرفت که وکیل مظنون تمامی اطلاعات اعم از کارت ملی و شناسنامه محل زندگی و شماره شخص را در اختیار لینتو بات قرار دهد لذا لینتو بات تضمینی برای واقعی بودن مدارک نخواهد داشت

13.در صورت ثبت هر گونه شماره های جعلی در احراز هویت و اقدام به فیشینگ طبق ماده 2 لینتو بات موظف است بدون هیچ اطلاع رسانی تمامی حساب ها ، ربات ها شخص را همراه با موجودی که در وب اکانت شخص وجود دارد برای همیشه مسدود کند