تعرفه پلن ها

لیست قیمت و تفاوت پلن های لینتو بات ; تعرفه های سه ماهه و شش ماهه هم در زمان خرید امکان پذیر خواهد بود.

رایگان

پلن رایگان

ساخت ربات تا 2 عدد
طراحی فرم تا 3 مرحله
افزودن برنامک تا 2 عدد
تبلیغات دارد

همین حالا شروع کن!

۲۸تومان (ماهانه)

پلن اقتصادی

ساخت ربات تا 8 عدد
طراحی فرم تا 8 مرحله
افزودن برنامک تا 7 عدد
عضویت کانال کلی تا 4 کانال
تبلیغات ندارد
ارسال پیام به کاربران جدید
بکاپ گیری لیست کاربران
مدیریت کانال
ورودی چکر (پردازش دائم پیام)
دیتابیس

فعال سازی

۴۸تومان (ماهانه)

پلن حرفه ای

ساخت ربات تا 12 عدد
طراحی فرم تا 17 مرحله
افزودن برنامک تا 14 عدد
عضویت کانال کلی تا نامحدود
تبلیغات ندارد
ارسال پیام به کاربران جدید
بکاپ گیری لیست کاربران
شرط گذاری طبق دیتابیس
مدیریت کانال
ورودی چکر (پردازش دائم پیام)
دیتابیس
افزودن برنامک به دکمه
افزونه نجوا
افزونه فروشگاهی

فعال سازی

مقایسه پلن ها

پلن ساخت ربات طراحی فرم (تعداد مرحله) افزودن برنامک عضویت کانال کلی تبلیغات ارسال پیام به کاربران جدید بکاپ گیری لیست کاربران شرط گذاری طبق دیتابیس مدیریت کانال ورودی چکر (پردازش دائم پیام) دیتابیس افزودن برنامک به دکمه افزونه نجوا افزونه فروشگاهی
رایگان 2 عدد 3 2
اقتصادی 4 عدد 8 7 4
حرفه ای 6 عدد 17 14 نامحدود